Om os og kontakt

Tilbage til forsiden

Vi kalder vores Selskab/ Fanklub. for "Be Big" efter Gøg & Gokke filmen fra 1931 af samme navn.
Vi er medlem af det internationale Laurel & Hardy Selskab "Sons of the Desert"
Der er Selskaber/Fanklubber i mange lande, og alle har navne efter en Laurel & Hardy film.
Vi mødes 6 - 7 gange årligt for at dyrke vores fælles interesse Laurel and Hardy, ser nogle af deres film, får nogle gode grin sammen, diskuterer og analyserer komikken.
Et fast indslag er at synge titelsangen fra "Sons of the Desert"
Vores formål er også at udbrede kendskabet til Gøg og Gokke, Laurel and Hardy her i Danmark.

Vi holder til i Brøndby Kbh.

Vi kan kontaktes - her